Филтър::
Артикулираща работна платформа 20,39 м
Спецификация
 • Модел: M600JP
 • Работна височина: 20,39м
 • Височина на платформата: 18,39м
 • Дължина: 10,15м
 • Ширина: 2,42м
 • Товароносимост: 230кг
 • Тегло: 8015кг
 • Задвижване: Хибридно
Артикулираща работна платформа 20,47 м
Спецификация
 • Модел: 600AJ
 • Работна височина: 20,47м
 • Височина на платформата: 18,47м
 • Дължина: 8,8м
 • Ширина: 2,49м
 • Товароносимост: 227кг
 • Тегло: 10292кг
 • Задвижване: дизелово
Артикулираща работна платформа 17,59 м
Спецификация
 • Модел: Z51/30JRT
 • Работна височина: 17,59м
 • Височина на платформата: 15,59м
 • Дължина: 7,39м
 • Ширина: 2,29м
 • Товароносимост: 227кг
 • Тегло: 7394кг
 • Задвижване: дизелово
Артикулираща работна платформа 20,39 м
Спецификация
 • Модел: Z60/34JRT
 • Работна височина: 20,39м
 • Височина на платформата: 18,39м
 • Дължина: 8,23м
 • Ширина: 2,46м
 • Товароносимост: 227кг
 • Тегло: 11800кг
 • Задвижване: дизелово
Артикулираща работна платформа 15,40 м
Спецификация
 • Модел: 150AETJ L
 • Работна височина: 15,40м
 • Височина на платформата: 13,40м
 • Дължина: 6,10м
 • Ширина: 1,90м
 • Товароносимост: 230кг
 • Тегло: 6435кг
 • Задвижване: Електрическо
Артикулираща работна платформа 15,86 м
Спецификация
 • Модел: Z45/25JRT
 • Работна височина: 15,86м
 • Височина на платформата: 13,86м
 • Дължина: 6,65м
 • Ширина: 2,29м
 • Товароносимост: 227кг
 • Тегло: 6460кг
 • Задвижване: дизелово