Телескопична работна платформа 38,73 м
Спецификация
 • Модел: 1200SJP
 • Работна височина: 38,73м
 • Височина на платформата: 36,73м
 • Дължина: 13,67м
 • Ширина: 2,49м
 • Товароносимост: 230кг
 • Тегло: 18500кг
 • Задвижване: дизелово
Дизелова ножична работна платформа 12,06 м
Спецификация
 • Модел: 3394RT
 • Работна височина: 12,06м
 • Височина на платформата: 10,06м
 • Дължина: 4,00м
 • Ширина: 2,39м
 • Товароносимост: 907кг
 • Тегло: 6098кг
 • Задвижване: дизелово
TЕЛЕСКОПИЧЕН ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ JLG 3614
Спецификация
 • Модел: JLG 4017
 • Височина на платформата: 17м
 • Дължина: 6,67м
 • Товароносимост: 4000кг
 • Тегло: 12310кг
 • Задвижване: дизелово
TЕЛЕСКОПИЧЕН ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ JLG 4017
Спецификация
 • Модел: JLG 4017
 • Височина на платформата: 17м
 • Дължина: 6,67м
 • Товароносимост: 4000кг
 • Тегло: 12310кг
 • Задвижване: дизелово
Ножична работна платформа 14,19 м
Спецификация
 • Модел: 4069LE
 • Работна височина: 14,19м
 • Височина на платформата: 12,19м
 • Дължина: 3,15м
 • Ширина: 1,75м
 • Товароносимост: 362кг
 • Тегло: 5516кг
 • Задвижване: електрическо 48 V
Дизелова ножична работна платформа 15,11 м
Спецификация
 • Модел: 4394RT
 • Работна височина: 15,11м
 • Височина на платформата: 13,11м
 • Дължина: 4,00м
 • Ширина: 2,39м
 • Товароносимост: 567кг
 • Тегло: 7158кг
 • Задвижване: дизелово
Артикулираща работна платформа 15,72 м
Спецификация
 • Модел: 450AJ
 • Работна височина: 15,72м
 • Височина на платформата: 13,72м
 • Дължина: 7,68м
 • Ширина: 2,25м
 • Товароносимост: 227кг
 • Тегло: 7190кг
 • Задвижване: дизелово
Артикулираща работна платформа 17,81 м
Спецификация
 • Модел: 510AJ
 • Работна височина: 17,81м
 • Височина на платформата: 15,81м
 • Дължина: 7,68м
 • Ширина: 2,26м
 • Товароносимост: 230кг
 • Тегло: 7685кг
 • Задвижване: дизелово
Артикулираща работна платформа 20,47 м
Спецификация
 • Модел: 600AJ
 • Работна височина: 20,47м
 • Височина на платформата: 18,47м
 • Дължина: 8,8м
 • Ширина: 2,49м
 • Товароносимост: 227кг
 • Тегло: 10292кг
 • Задвижване: дизелово
Телескопична работна платформа 22,02 м
Спецификация
 • Модел: 660SJ
 • Работна височина: 22,02м
 • Височина на платформата: 20,02м
 • Дължина: 10,79м
 • Ширина: 2,49м
 • Товароносимост: 250кг
 • Тегло: 11494кг
 • Задвижване: дизелово